Då jag ingår i besättningen kring ”Fjärde åldern ” letar jag efter små notiser om viktiga händelser i människors liv, sorg, glädje och sjukdom. Hälsan tiger still, som bekant. Kanske det beror på att det är lättare att förklara sjukdomar än hälsa. Det är mer komplicerat att vara frisk med alla system som skall vara i balans!
I förra veckan fanns i DN en liten artikel om trogna och otrogna sorkar och författarna ville förklara varför det blev så.
Det hela lät ju som en lektion i den nya ärftlighetsläran och det kan väl vara värt en fördjupning och artikel i vår nätpublikation.
Så hände det som inte får hända och som ofta drabbar mig och min pc när jag gå i gång. Jag fick ingen kontakt med ”nätet” och lämpliga sökmotorer. Jag tog fram handböcker till pc och router och läste och försökte förstå, programmerade om router och pc. Det blev bara värre. Till slut lämnade jag in min pc för genomgång, det fanns inga fel och servicemannen sa att allt fungerade som det borde. Sjuhundra kronor kostade det mig. Det kunde det vara värt, tänkte jag mig. Väl hemkommen startade jag upp men det ville sig inte. Först sedan jag upptäckt att en kabel bara fungerade ibland och att jag kryssat för fel punkt i inställningen kunde jag ägna mig åt att leta fram material om hur det kom sig att vissa sorkar var otrogna och andra inte. Resultatet kommer, om inte ”nätet” revolterar.