På vår morgonpromenad, sedan vi följt matte till tåget, strövade vi utmed huvudgatan. På Expressens löpsedel stod det ”Din tandborste kan minska alzheimerrisk.” En ny studie vid University of Southern California skulle visa att om man borstade sina tänder högst en gång om dagen ökar risken att utveckla Alzheimer-demens.  Annlia Paganini-Hill ledde undersökningen som omfattade 5468 människor som bodde på ett seniorboende,. Studiedeltagarna var vid starten mellan 52 och 105 år gamla, de följdes i som längst 18 år. Varför de valt denna typ av boende är inte redovisat.  Alla var demensfria vid starten.  Under de 18 åren hade 1145 utvecklat en demenssjukdom.

78 av kvinnorna hade borstat tänderna högst en gång om dagen. 3,7 % av dessa hade utvecklat demens medan av dem som borstat tänderna mer än en gång  4,5 % blivit dementa. Gjordes samma jämförelse mellan männen som borstat mindre eller mer gånger per dag fanns ingen skillnad

Så Expressens Ida Thellenberg  har inte följt  upp sitt påstående att Din tandborsta kan minska alzheimerrisken.

Hade hon fördjupat sig i ämnet tandhygien och demens hade hon i litteraturen kunnat finna att de socialt  utsatta utvecklar demens i högre grad än de välsituerade, att de socialt utsatta har sämre tandstatus än de välgynnade.  Det finns också väldokumenterat att fattiga människor har sämre tandstatus och särskilt gällde det när vi växte upp.

Viktigt är att äldre människor behöver mer tandvård. Börjar vi bli dementa är det viktigt att våra vårdare hjälper oss med tandborstning och munvård. Det är svårt att äta om man har dåliga tänder, inga tänder eller dåligt passande protes och ökar risken för undernäring. Så god äldreomsorg innebär också god tandvård.

Borsta tänderna, men viktigare är att Du rör på Dig, tänker på vad Du äter, motionera hjärnan och träffa vänner