Reflexioner om ”kliniskt bevisat” .

 

IMG

Ursprunget till ordet klinik var det forngrekiska ordet klinike, säng eller lutning. Klinikos var en man som besökte den sjuke i hans hem.

Klinik blev en benämning på sjukhusavdelning där praktisk undervisning i medicin gavs. Numera är det en benämning på en enhet på ett sjukhus. .

Kliniker (med betoning på sista stavelsen) kallas praktiskt verksamma läkare, till skillnad från teoretiska forskare.

Att ha en klinisk blick är lätt känna igen olika sjukdomar och dra slutsatser av en människas utseende, gång, tal, hud- och hårfärg och annat man kunde se vid en konsultation.

Joseph Bell, läkare och lärare vid Edinburghs universitetssjukhus var på sin tid en berömd kliniker. Han förbluffade sina elever genom sin observations- och associationsförmåga när han träffade nya patienter. Många av eleverna tog med sig denna förmåga.  Conan Doyle, författare till de flesta berättelserna om Sherlock Holmes, var en av hans elever och S. Holmes har stora likheter med J Bell.

Klinisk forskning är forskning som bedrivs på en klinik och som utvärderas vetenskapligt.

Det har gått inflation i begreppet ”klinik”. Det används av skönhetssalonger, fotvårdare och andra kroppsvårdande verksamheter som blivit ”kliniker. Intet ont om dessa verksamheter.

finns också autoklinik för bilar. Alla vårdar på sitt sätt, men det är väl inte de kliniker som annonsörerna menar

Kliniskt bevisat är till intet förpliktigat. Vilken klinik, vilken forskare, vilken forskningsrapport avses.

Det räcker inte med kliniskt (sängsligt?)