”Jag ångrar mig en miljon gånger och jag gråter varje dag över det jag har gjort.” Så säger, enligt Nerikes Allehanda, Fadimes far inför rätten. Han berättar hur hans släkt hade baktalat hans döttrar och sagt att döttrarna gått på gatan. Det gjorde honom mycket sjuk och han kände inte igen sig. Varför han sköt sin dotter kan han inte förklara. ”Jag förstår inte vad som hände. Jag styrdes inte av några regler för heder.”. Han ansöker om att få sitt livstidsstraff ändrat till ett tidsbestämt straff.

Samma vecka lyssnade jag av ett panelsamtal om hedersrelaterat våld. Mona Sahlin, f.d. partiledare (S), Minoo Alinia, fil.dr. i sociolog, Maria Hagberg, kvinnofridsamordnare på länsstyrelsen i Örebro och Pia Strand-Runsten, media och kommunikationsvetare. Samtale var en del av ett projekt som Örebro Rättighetscenter, Örebro läns museum och ABF driver, projektet sponsras av Länsstyrelsen i Örebro Län. Salen blev snabbt överfylld och det var glädjande att så många var unga. Visst var det mest kvinnor men oväntat många pojkar och män fanns bland åhörarna

Vad orsakade hedersvåldet? Var hedersrelaterat våld en del av kulturen i vissa länder, klaner, byar eller familjer?  Och vad är kultur? Hur har diskussionen varit i press, bland forskare och allmänhet?

Egentligen är det meningslöst att leta efter orsaker eller ursäkter för våld människor emellan. Nolltolerans ska råda. Vi som individer får inte vara fega att säga ifrån när människor förtalas, när flickor kallas horor då de vill umgås med jämnåriga. Vi får inte vara rädda att anmäla missförhållanden till socialnämnd eller  polis om vi inte kan lösa konflikten. Samhället måste säga ifrån och hindra när unga flickor och pojkar tvingas att gifta sig  och ingripa i familje- och släktkonflikter.

Visst ska vi fortsätta att ta emot flyktingar, ge dem undervisning i svenska språket men också undervisning om Sverige och om mänskliga rättigheter. Individens, barnets, kvinnans men också mannens rättigheter är viktiga för oss. Vi tillåter inte att barn gifts bort, inte heller att någon kvinna eller man blir gift mot sin vilja. Vi har en skolplikt som gäller alla barn och ungdomar. Vi lever i en demokrati där kvinnor och män är jämställda. Vi har yttrande- och pressfrihet, fria val, fria domstolar, goda socialförsäkringar. Listan blir lång.

 

Förtal är också en våldshandling!