IMG_NEW

I morse när jag var på väg hem från gym mötte jag en gulvästad man med en omvänd dammsugare, han blåste ihop gammalt grus och löv. Det ska bli vårfint.

I rabatterna nu sticker vintergäcken upp sina gula blommor, i gräsmattorna kommer blå och gula krokusar. Tussilagon börjar komma i vägkanten.

Gul är också saffran, en känd ingrediens i kärleksdrycker. Gula kläder bars av kärleksarbetarna i gamla Aten. Gul är solen, gul är också pestflaggan.

Gult är också kadmium. Kadmium har använts för att färga plast, keramik, porslin och glas,, är numera förbjudet men kan finnas i äldre skålar, tallrikar och muggar. Kadmium används fortfarande i akvarellfärger men rimligen inte i oljefärg. Kadmium har använt i batterier, legeringar och som rostskydd.

Giftigt är kadmium och får vi i oss 20-30 gram engångsdos dör vi. I mindre mängder och långvarigt intag kan kadmium skada njurar, lever och skelett.  Hormonsystemet påverkas också. Kadmium kan också framkalla cancer i prostata, livmoder och lungor.

Kadmium finns överallt men  oftast i små mängder. Vanlig matjord innehåller 0,2 mg kadmium per kilo och ungefär häften så mycket i underliggande jordlager. Nu äter vi knappast jord och gör vi det tar kroppen bara upp cirka 5 % av jordkadmium.

Växter tar upp kadmium. Tobaksplantan tar upp mycket och genom att röka kan rökaren fördubbla sitt kadmiumvärde. Det finns kadmium som förorening i Zink och därmed i förzinkad plåt. Bildäck och asfalt innehåller kadmium liksom också rötslam från avloppsreningsverken. Kadmium fanns också i konstgödsel men  är nu borttaget. Kadmium får vi också i oss via luftföroreningar, tobaksrökning är en.

Genomsnittsupptaget i kroppen för en svensk har beräknats till 13 mikrogram (milliondels gram) per dygn. Forskare har funnit att risken för njurskador, urkalkat skelett och cancerutveckling med mera ökar vid långvarigt, under decennier, intag av 50 mikrogram per dygn. European Food Safety Authority anger ett gränsvärde på 2,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka. För en 70-kilos man innebär detta 17,5 mikrogram.

Den stora debatten om rötslam från våra avloppsreningsverk kan användas som gödningsmedel på åkrarna då det innehåller kadmium, fast i mycket små mängder. Samtidigt innehåller slammet fosfor som är ett viktigt gödningsmedel. Fosforgödningsmedel med mindre kadmiumhalt finns och används hos oss men kommer att bli en bristvara. Vi ”tillverkar” rötslam som har litet hör kadmiumhalt och som får läggas i stora högar. Kadmium i rötslammet kommer från den urin och avföring vi levererar in. Obetänksamt kan vi också hälla kadmiumhaltiga kemikalier i toaletten.Mindre nogräknade eller okunniga verkstäder kan släppa ut riskavfall i avloppsvattnet.

Kadmium utgör en hälsorisk men det finns fler. Tobak är en av de största och förorsakar obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärt-kärlsjukdom, lungcancer och kanske andra cancerformer. Trafiken skadar och dödar människor och djur,

Livet är farligt och enda sättet att undvika sjukdom och död är att inte födas!