Kandidat Neo

Senaste veckorna har bakterien Candidatus Neoehrlichia mikuriensis stått på löpsedlarna och i  tidningarna  . ”En helt ny fästingsmitta har upptäckts i Sverige. Bakterien kan orsaka blodpropp hos personer med nedsatt immunförsvar. Det kan vara livshotande” stod det i Dagens Nyheter.

Det stora i nyheten är att man funnit en okänd men inte ovanlig bakterie som  orsak till en svår men sällsynt infektion. Sjukdomen botas med tetracyclin, ett välkänt antibiotikum.

Smittskyddsinstitutet tonar ner uppståndelsen.  ”Den i dagarna aktualiserade Neo-sjukdomen är sannolikt en mycket ovanlig konsekvens av fästingbett”. I Europa har åtta personer insjuknat varav tre i Sverige.  Den första personen som insjuknade var en äldre tidigare sjuk svensk man. Av de åtta har en avlidit.

Bakterien upptäcktes redan i Nederländerna men första sjukdomsfallet rapporterades 2009.  Vid fem fältundersökningar i södra Sverige 2008 fann man att nio procent av fästingarna hade ”neo”. Värddjuren var skogssork, åkersork, och skogsmöss. Man har också funnit bakterien i Japan, Ryssland, och Schweiz.

Borrelia, också den fästingburen, är betydligt vanligare än infektioner med Neoehrlichia mikuriensis. Borrelia ger symtom från hud, leder och nervsystem. 5000 till 10000 anges insjuknade  per år, det kan vara mångdubbelt. Borrelia behandlas framgångsrikt med penicillin. Om den inte behandlas i tid kan den ge fleråriga besvär.

Den allvarligaste sjukdomen, som förorsakas av fästingbett, är TBE, fästingburen hjärninflammation. Den kan inte behandlas med något antibiotikum. Däremot kan risken för att angripas kraftigt minska genom vaccination. Bor man eller vistas i Upplands, Stockholms och Södermanlands skärgårdar eller vid Mälaren är det klokt att låta sig vaccineras. TBE är lömsk då smittan överförs så fort fästingen bitit in sig. Ungefär 100-200 fall anmäls årligen till smittskyddet.

Blir vi bita av fästingar skall vi ta bort fästingen så fort vi upptäcker den. När vi rör oss i fästingrika områden är det klokt att sätta på oss stövlar, ha tättsittande kläder och när vi klär av oss, gå igenom hudkostymen. Men vi skall inte avstå från att röra oss i naturen..