På midsommarafton har vi några gånger gjort en utflykt innan festen. Så även denna gång. Vi hittade en vandringsled med beskrivning. Vi utlovades en vacker utsikt över Gamlebyviken och slätten. Parkeringsplats fanns vid utgångspunken, där skulle det också finnas en låda med beskrivning av leden. Det var inte lätt att hitta startpunkten, om det funnits någon skylt var den borttagen. Men vänliga människor visade oss till rätta. Parkeringsplatsen var diskret undanskymd men fanns. En gul pil visade oss vägen som gick i en lätt stigning, vägen var bred och bekväm. Men så tog vägen slut och inga pilar hjälpte oss tillrätta. Vi skulle upp till en utkiksplats, det visste vi. Vi följde en smal stig genom ljungen upp över berghällar. Så småningom nådde vi vad som kunde vara en utkiksplats. Vi skådade ut över den gröna dalen bort mot en strimma sjö, det var Gamlebyviken.  Lite lagom trötta satt vi oss och vilade, Z fick vatten och vi en bit chokad. Nå, om detta nu var utkiksplatsen måste det finnas en väg tillbaka nedför bergskammen. Någonstans vid en brant skulle det finnas en trappa ned i dalen. Det var gott om branter men ingen trappa och inga pilar eller anda markeringar. Plötslig var vi tillbaka vid utkiksplatsen. Nedanför den fanns ett bord med bänk. Av utseendet förstod vi ett det inte var många som rastat där, bord och bänk var beväxta med grålav.  Längre bort såg vi en gul dubbelpil som visade hit och dit. Eftersom vi kom från hit antog vi att alternativet var dit-riktningen ned mot dalen. Glada gick vi i den angivna riktningen, vi hade kommit i tidsnöd. Vem skulle baka midsommaraftonsbrödet om inte jag.  Inga fler pilar eller markeringar.  Z tog över ledningen och vi kom till en stig.  I stigens förlängning var parkeringsplatsen och vid parkeringsplatsen fans en gul låda. På denna stod ”Ledbeskrivning”. Jag öppnade lådan, där fanns ett bättre begagnat mjölkpaket samt ett getingbo.

Hem kom vi, brödet blev bakat, gräddat och stoppat i en korg . Z och vi åkte till festen.  Redan när vi steg ur bilen blev vi hjärtligt mottagna av M. Framför allt välkomnade hon Z . Han blev generad och ställde sig bakom mig. På gårdsplanen blev det ett glatt återseende. Och sedan ”the same procedure as last year”.  En nyhet var Markus cittraspel. Detta föranledde en diskussion om det var cittror eller harpor förfäderne hängde upp i pilarna vid flodernas land. Och om harporna var harpor. The grand lady återkallade oss till ordningen. Så förflöt en trevlig kväll med ett stilla regn utanför.

Dagen efteråt utmärktes av regn. Vid Z:s morgonpromenad insinuerade någon av oss om det berodde på festandet att inga andra än vi var ute eller om det var regnet. Annandag midsommar regn, tredjedag midsommarregn, i dag halvdagsregn.