Snille och smak skulle vara Svenska Akademins valspråk, enligt instiftaren Gustaf III.  Vad som menades med det 1786 kanske avviker mot dagens tolkning och ”metoo-rörelsen”. Det som nu utspelas vill inte jag kalla vare sig smak eller snille.

 

Kulturprofilen har spelat en stor roll  för somliga akademiledamöter. En Horace Engdahl har sett honom som en livsstilsförebild som lever det goda franska livet.

Det har varit strider kring den svenska akademin och dess strävan efter det franska.

 

En av akademins uppgifter var att skriva den svenska ordboken.1896 skrev  herrarna Engström, Heidenstam, Fröding och Mörner Pyttans A-B och C-D-LÄRA , sin ordbok för en ung dam.

Med förtjusning återger jag bokstaven I

I Paris schangtila salar

Värste buse franska talar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snille och smak skulle vara Svenska Akademins valspråk, enligt instiftaren Gustaf III.  Vad som menades med det 1786 kanske avviker mot dagens tolkning och ”metoo-rörelsen”. Det som nu utspelas vill inte jag kalla vare sig smak eller snille.

Kulturprofilen har spelat en stor roll  för somliga akademiledamöter. En Horace Engdahl har sett honom som en livsstilsförebild som lever det goda franska livet.

Det har varit strider kring den svenska akademin och dess strävan efter det franska.

En av akademins uppgifter var att skriva den svenska ordboken.1896 skrev  herrarna Engström, Heidenstam, Fröding och Mörner Pyttans A-B och C-D-LÄRA , sin ordbok för en ung dam.

Med förtjusning återger jag bokstaven I

I Paris schangtila salar

Värste buse franska talar!