IMG_0002

Vad är mer rogivande än att vandra under gamla lindar, kastanjer, lönnar och ekar, njuta av rosors och liljors dofter, sitta ner på en bänk och höra vindens lek med löven? Mesar, finkar, trädkrypare, nötväckor och alla deras vänner och släktingar letar efter insekter och frön och kanske slår hackspetten en virvel på en torr gren.

Det som är bra för själen är också bra för kroppen. En australisk biolog och ekolog, Danielle Shanahan  har tillsammans med sin grupp försökt värdera betydelsen av parker och grönområden.  Att ströva i   parker eller grönområden halvtimme per vecka minskar depression och sänker  blodtrycket med sju respektive nio procent skriver hon  och hennes grupp i en rapport. De har då granskat 1538 enkätsvar från Brisban. Hur många svarade inte på enkäten?

Gruppens slutsats var att om alla invånarna var ute i parker och grönområden minst en halv timme per vecka skulle Australiens sjukvårdskostnad minska med  12,6 miljarder australian dollars eller 0,55 per australier.

Enkätundersökningar är osäkra, det är den enskildes egen bedömning av förekomst av depression och högt blodtryck. De kan dock ge en fingervisning.

Ingen vill i alla fall säga att det är skadligt att vistas i parker och andra grönområden. En god stadsplanering innefattar parker och grönområden.

Både Z, matte och jag är måna om promenader i naturen, såväl i ur som i  skur. Förra veckan var vi på norra Öland. Vi strosade genom Trollskogen. Många av de höga tallarna draperades av murgröna. I Ekoparken njöt vi av högväxta lövträd som parklind, ek och björk. Det fanns också  många olika barrträd. Z njöt av de många träden som också gav  skugga.

Med en riktig öländsk ”lufsa” med kall lättöl eller vatten satt vi där och tittade ut på lövskogsinhägnad äng och i mitten tronade en jättelind.

Bortom lövskogen omgiven av hasselsnår, ett stenkast från ekoparken, låg resterna av ett järnåldersboende. Det hade varit en stormans gård.

IMG_0001

 

Bra för kropp och själ är också de härliga strandängarna. Gräsen hålls kort, en insats  av de frigående korna. Enar trivs i den torra marken och ger vindskydd. Vrakgods från höststormarna ligger långt in på land Och bortom stranden breder Östersjön ut sig.

Dessa karga ängar med alla sina blommor är mitt Öland