Nu pågår valspurten, om två veckor kan vi gå till de traditionella valurnorna. Det är en trevlig och social promenad. Du kan också poströsta eller som det numera heter förtidsrösta och vara helledig på valdagen. Har Du ändrat partipreferens under resans gång Kan Du ändra Dig och gå till Din vallokal.

Valstugorna har varit öppna i snart två veckor. Här i residensstaden har de bildat ett eget torg på Stortorget och ligger i en halvcirkel med en inbjudande öppning mot huvudgatan. Sju små stugor och en container inbjuder till politiska samtal för alla och en var. En stuga är inte avsedd för invandrare!

Inne i den stugan härskar mörkret!

Vädret har mestadels varit vackert men tunga moln har ofta inramat valtorget, vid ett tillfälle seglade ett trombliknande molnmassiv upp. Budskapet var säkert ”Rösta, annars!”

  Trogna besökare kring valstugorna är skolungdom. Lärarna i samhällskunskap har givit sina elever i uppdrag att intervjua oss. De flesta ungdomarna har förberett sig med bra frågor och lyssnar intresserat. Alla vi som står här har en gemensam syn på demokrati och samhälle men lösningarna skiljer sig åt. Stämningen är gemytlig.

Många vuxna kommer också och ställer frågor. En och annan har noga gått igenom valbroschyrerna och vill framförallt påvisa felaktigheter. Inte sällan får de för litet i pension, det måste rättas till snabbt.  Sänkta förmåner som pensioner och andra förmåner skylls ofta på invandrarna. Kan de inte vara kvar i sina länder, menar man, även om det haglar bomber, kartescher, viner kulor och splitter över dem, om de misshandlas, våldtas eller dödas. Det är skönt att de stora partierna talar för flyktingarnas rätt att söka asyl här.

Skatt och bidrag är två vanliga frågor, men, käre väljare, det går inte att sänka skatten  och höja bidrag, pensioner och socialförsäkringar.

Vad Du ska rösta på? Följ Ditt hjärta!