Från Österland vill de fara!

Vart skall alla dessa flyende människor ta vägen? De lämnar inte sina familjer, sina hem, byar, städer utan anledning. De beger sig inte ut på Medelhavet i usla överbelastade farkoster utan skäl. De tar stora risker för att få leva ett liv i frihet utan våld och förföljelse.

EU patrullerar på Medelhavet för att rädda människor från kapsejsade båtar, flyktingarna förs till Italien eller Grekland. Dessa länder klarar inte av anstormningen. EU:s regler säger att flyktingen skall söka asyl i det första landet de når men lämnar inget stöd. Frivilligorganisationer får ge första hjälpen.

Från Österland vill de fara!

Från Österland vill de fara!

Flyktingarna söker sig så upp i Europa för att söka uppehållstillstånd. De drömmer om få tak över huvudet, mat och kläder i avvaktan på att få uppehållstillstånd, lära sig landets språk och regler. De vill också försörja sig.

Men precis som Maria och Josef bankar de på portarna förgäves. Tyskland och Sverige har haft öppna portar men anser sig inte klara fler. Övriga EU-länder ställer inte upp annat än med läppars bekännelse. En del regeringar anser att Tyskland och Sverige har sig själva att skylla genom att ha haft en liberal flykting politik.

Det stora EU sviker än en gång den närmaste omvärlden!