Alltsedan vår redaktör föreslagit mig att skriva om gerotranscendens och gerotranscendensisk teori har jag läst ett antal artiklar. Transcendens betyder gränsöverskridande och har använts av många filosofer och innebär en tro på en högre verklighet som inte kan bevisas.   Gerotranscendens skulle tala för att många äldre människor lever i gränszonen mellan förnuft och tro, verklighet och dröm

Sociologiprofessor Lars Tornstam samlade intervjuer med äldre där han bad dem berätta öppet om sina liv. Han örveraskades av att de flesta var nöjda med sin situation. Kanske är det så att hälsan tiger still. Alla braskande rubriker om det elände gamla människor lever i är förvisso sanna men långt fler lever ett bättre liv än de gjorde som yngre. De tar för sig, åker utomlands, går på teater, deltar i studiecirklar. Få lider av ensamhet. Många uppskattade att kunna dra sig tillbaka, att minska sitt umgänge. Det umgänge de har kvar blir innerligare och djupare. Att ”prata skit” har haft sin tid.

Samhörighet, fördjupade relationer med vänner och släkt, upplevelsen som vara en del av en  helhet  blir viktigt. Paradoxalt minskar oron för sjukdom, hälsa och död. I ställe skaffar sig många nya hobbies eller tar upp gamla. Professor Tornstam skaffar sig sin motorcykel när han gått i pension, dock är han då bara 67 år!

Livet är ändligt och varför inte göra det bästa möjliga av den del som är kvar.

Gerotranscedensens budskap kan vara: Tag dagen som den kommer. Välj bort onödiga sociala regler, umgås med dem Du uppskattar.  Bli spontan och tänk mindre på Din värdighet.

Detta kan i korthet vara en del av gerotranscendensen. Egentligen är det så vi alla vill leva?

Carpe Diem!