1896 utfärdade 100 riksdagsmän en inbjudan till det svenska folket att samla in pengar till en nationalgåva för att celebrera konung Oskars tjugofemte år som monark år 1897. Konungen skulle själv få bestämma vad pengarna skulle användas till. Elaka tungor sade att han skulle låta bygga en vidunderlig kungajakt och detta för att kunna umgås med mer betydande kejsare och kungar i Europa. Det fanns också ett rykte att han skulle låta bygga en pansarkryssare. Han var ju amiral i flottan.

Bakom varje betydande man fanns redan då en tänkande kvinna, i kung Oskars fall drottning Sophia. Hon rådde honom att använda pengarna till att bygga ett Jubileumssanatorium, Sveriges första folksanatorium. Insamlingen av gav 2,2 millioner kronor och på 25-årsdagen 18 september 1897 instiftades Jubileumsfonden.

Redan 13 juli 1900 invigdes Hålahults sanatorium av konungen och drottningen. Det tog knappt tre år att hitta en lämplig plats för detta sjukhus, att göra ritningar, projektera, bygga och inreda sanatoriet.

IMG

Huvudbyggnaden  vetter med sin fasad åt söder och flankeras av de två ”vårdflyglarna”. Vardera flygeln rymmer 50 vårdplatser uppdelade på plan 1 och 2. Hälften av vårdplatserna är för kvinnor. Platserna fördelades på 20 små sjukrum för en och två patienter och 18 större salar där det vårdades fyra personer.

IMG 1

I byggnadens mittparti inrymdes i souterreinvåningen  överläkare- och underläkar-expeditioner, sysslomannens och kuratorns expeditioner.

        IMG

I våningen över låg två samlingsrum och mellan dessa ett mellanliggande rum, tänkt som bibliotek.

I nästa våning låg bostäder för sköterskor och underläkare, enkelrum för sköterskor och dubblett för underläkaren. Sköterskorna förutsattes vara ogifta, sedan 1932 fick underläkaren ha sin familj med sig. Det första underläkarbarnet, som fick tillstånd att bo där, var min storebror. Det var  mycket diskussioner innan det tillståndet gavs. Han blev inte smittad av tbc!

”Bakom” mittpartiet låg kök, matsal för patienter, för läkare och sjuksköterskor och matsal för övrig personal som sjukvårdsbiträden, kökspersonal, tvättföreståndarinna, tvättbiträden, sömmerska, teknisk personal med flera.

Ovanför köket låg boningsrum, personaldagrum, telefonväxel och syrum.

Vid starten 1900 fanns det 35 anställda  och när sanatoriet stängdes var det över 50 anställda.

Patienternas liv var ganska inrutat. Den första tiden gällde sängläge tills temperaturen låg under 37 grader. Därefter fick de komma upp och följa dagordningen

8.00                              uppstigning                                                                  9.00                                       frukost, efter frukost morgonbön i                                                                          dagrummet

10-10.30                       friluftsvistelse, promenad en1igt ordination

10.30 – 11.30                liggkur

12.00                              lunch

12.30 -13.00                    promenad

13.00 – 14.45                   liggkur under tystnad

15.00                                   kaffe

16.15 – 16.45                      friluftsvistelse, promenad enligt ordination

16.45 – 17.45                      liggkur

18.00                                   middag,

20.00                                   liggdags

21.30                                   släckt och tyst

 

Vad medicinering och annat, se tidigare blogg!

Isolering och långvarig vård frestade på de intagna .Därför ordnades teaterföreställningar, föreläsningar och konserter. Möjlighet till korrespondenskurser fanns. Det fanns också tid att läsa och studera men också till umgänge, ibland inte helt efter reglerna. Enligt  minnesskriften över Hålahult  florerade inte ”sexualiteten” mer än på turisthotell och semesterhem!

Min far var underläkare 1932-34 och bodde då i den tidigare omnämnda dubbletten tillsammans  med min mor och storebror. Min mor skötte om storebror men hade också tid att umgås med personalen och de sjuka. Hennes liv kan tyckas som händelselöst men rikt på möten av människor. Och på något sätt har hennes och min fars berättelser ett skimmer över sig trots allt elände runt omkring dem.