Tänd ett ljus för alla människors rätt att leva i fred och frihet.

Tänd ett ljus för kvinnors rätt att leva utan rädsla och förtryck.

Tänd ett ljus för att ge oss ett hopp för en bättre värld att leva i.