Kanske det är fel att i dagens elände hänvisa till Karlfelts dikt, men kanske den kan skänka litet tröst och förhoppning i denna dystra tid. Mänskor liksom stater, samfund och regeringar beter sig grymt och oförståeligt. I värsta fall tillskriver de sig ädla mål och förväntar sig tacksamma eftermälen, ett monument eller i varje fall en plakett.

Få är de som talar för brobygge mellan människor, partier, klaner, länder eller landsdelar. De som försöker är värda att äras.

I det av pågående krig förödda Syrien har kvinnor från olika släkter och religioner slutit sig samman för att kämpa för icke-våldslösning.  På landsbygden har de gått samman för att hindra sönerna från att rekryteras till olika jihadistgrupper eller andra miliser. Kvinnor har stöttat varandra i olyckan och  bland annat gått med i räddningskårer.KG Höstpark

Kvinna till Kvinna släpper nu ut, tillsammans med den syriska  ngo-organisationen Badael Foundation,  en unik rapport om kvinnors fredsarbete i Syrien. Rapporten heter ”Fredsarbete avgör vår framtid” och publiceras denna månad. Kanske denna rapport kan bidra till konstruktiva samtal om fred och där kvinnor medverkar.

Den tunisiska kvartetten tilldelades Nobels fredspris. Denna kvartett har haft stor betydelse för fredsarbetet genom att samarbeta utanför klangränserna. Tunisien är det land som kommit längst i demokratiarbetet efter den arabiska våren. Kvartetten utgörs av Fackföreningen Tunisian General Labour Union (UGTT), Arbetsgivarorganisationen Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA), Människorättsorganisationen Tunisian Human Rights League (LDTH) och Den nationella advokatföreningen Tunisian Order of Lawyers.

Men vad har Karlfeldt med allt detta att göra annat än antyda att efter höstens och vinterns vila det kommer en vår och hopp.