Vid den europeiska hjärtkongressen rapporterades om choklads gynnsamma effekt på hjärta, h kärl och diabetes. Författarna hade gått igenom en stor mängd artiklar som fanns i de stora medicinska databankerna och innehöll orden choklad, kakao tillsammans med hjärtinfarkt, stroke eller diabetes. De fann sju studier av som omfattade 114000 deltagare. Resultaten från alla deltagarna slogs samman för den statistiska bearbetningen. Då det var oklart hur mycket choklad och kakao studiedeltagarna egentligen hade ätit bestämde man sig för att jämföra gruppen som åt mest choklad mot den grupp som åt minst. Det fanns också en mellangrupp, men den avfördes vid den statistiska bearbetningen

Författarna hävdar  att choklad minskar risken för hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Något övertygande bevis kommer de inte med.  De kan inte svara på hur mycket choklad som behövs. De kommer också med en brasklapp, choklad innehåller mycket fett och socker och därmed kalorier.  Choklad är ingenting för bantare eller diabetiker.

Choklad är gott men skall njutas i måttliga mängder. Det kan vara livskvalitet. För att undvika hjärtkärlsjukdom är en sund kost, utan överdrifter åt ena eller andra hållet, och motion säkert bättre.