Fredrik Reinfeldt är en modig man. Han retar upp större delen av svenska folket genom att påstå att i framtiden  måste vi arbeta tills vi fyller 75 år. Eller har han sagt att vi om hundra år  måste vara beredda att arbeta längre, de som orkar kanske upp  till 75 års ålder? Eller att om hundra år är medellivslängden 100 år för de i år född.

Antalet pensionärer ökar och antalet förvärvsarbetande minskar. Kurvan ovan visar hur medellivslängden har ökat sen 1750. I början av 1800-talet var medellivslängden för m än 35 år och för kvinnor 38.Under 1800-talet  börjar medellivslängden öka. 1850  var medellivslängden 40 respektive 44 år, 1900 51 respektive 53 år,1940 63 respektive-66 år. År 2000 var medellivslängden för män 77 och förkinor 81. I en prognos tror Statistiska Centralbyrån  att medellivslängden kommer att vara på  84-86 år om 50 år.       

 

Denna prognos förutsätter att det förebyggande hälsoarbetet fortsätter. Oroande är att unga människor röker i större omfattning än tidigare. Mest oroande är att allt fler unga kvinnor röker och dricker och snart överträffar männen inom dessa områden. Här har det förebyggande arbetet misslyckats! Fortsätter denna trend ökar inte medellivslängden och pensionsavgiften behöver inte höjas så mycket.

Vi kommer aldrig ifrån att vår ålderspension beror på hur mycket vi arbetat  och hur länge vi genomsnittligt lever. Den beror också mycket på hur pensionspengarna har använts.  Har de investerats i järnvägar, vägar, kraftverk och annan nyttig  infrastruktur lämnar vi efter oss ett starkare samhälle än om pengarna hamnat i käften på Cayman Island.  Kajmaner bryr sig inte om oss.

Den värld vi lämnar efter oss måste vara bättre än den vi tog över, och samma måste gälla

kommande släkter.