Röka tobak är ett bruk

som från India vi lärde.

Mången bliver därav sjuk,

mången sätter därpå värde.

(Falstaff Fakir)

Soliga och varma eftermiddagar samlas unga flickor på stadens uteserveringar. De pratar och skrattar med varandra eller i  mobilen. Andra  sms:ar.  Inte få har en cigarett i munnen eller handen. De försöker vippa elegant med cigaretten som fina damer ur en förgången värld.  Att de därmed riskerar KOL och en förtidig död tänker de inte på.

Medellivslängden har ökat genom bättre levnadsförhållande men vad händer nu när fler röker? Min medflanör  Z har aldrig rökt, han är glad och lycklig ändå.