Boris A. skriver om vikten att andas och i hans senaste blogg kan Du läsa att det ” inte  är många som vet att med tiden minskar cellernas syreupptag, och att det är det som leder till de flesta hälsoproblemen. Tänk dig själv, syre är energi. Om det blir mindre syre så blir det också mindre energi, och då blir cellerna allt svagare eller sjuka eftersom de inte kan förbränna näringen tillräckligt bra. Därför behöver alla göra andningsövningar! Det är det första och viktigaste som måste inkluderas i vilken hälsoåtgärd det än må vara!”

Visst behöver kroppens alla celler syre men också ”bränsle” i form av kolhydrater, fett och protein. Andas vi inte dör vi, har vi en nedsatt andningsförmåga tappar vi orken. Så långt har Boris rätt. Hans andningsmunstycke ”Smart Breathe” är säkert bra för människor som har svårt att tömma sina lungor, som har KOL och emfysem. Deras lungblåsor har blivit förstorade och har svårt att tömma sig. Försöker de pressa ut luften går det inte, de små luftrören faller samman. Genom att med ett utandningsmunstycke  höja trycket i de små luftrören vidgas de och andningen och luftutbyte underlättas. Ett sådant munstycke är bra för personer som har svårt med utandningen och bör utprövas av en sjukgymnast.

Vi vanliga har ingen glädje av röret. Andningsövningar är bra och enkla, kan utföras överallt. Inandningen ska sitta i mellangärdet, när Du andas in höjer sig buken, vid utandningen sjunker den ihop. Du kan också lägga händerna på magen och känna andningen.  Du kan träna Din andning var som helst och utan några hjälpmedel Om Du känner Dig orolig är bukandning ett bra sätt att slappna av. Är Du sångare klarar Du Dig inte utan denna andningstyp. Alltså, andningsmunstycket ”Smart Breathe” behöver Du knappast. Har Du besvär med Din andning tala med Din doktor.

När det gäller alternativ medicin måste vi vara kritiska. Musselsand från Okinawa är knappast mer hälsosam än sand från vilken havsstrand som helst, även om Okinawaborna blir mycket gamla. Du kan säkert finna fler erbjudande om hälsobefrämjande apparatur som utsänder vibrationer eller annat.

Genom att äta lagom, dricka vatten, umgås med vänner, sova gott om natten, njuta av naturens prakt  eller lyssna på musik lever Du säkert inte kortare än de som följer Boris A:s råd.